Avatar

Onze doelen : Maatschappelijke en sociale bijdrage en leveren aan de leefomgeving ter bevordering van de cohesie en ontwikkeling van de mens. | Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.


Wij trachten onze doelen onder meer te verwezenlijken door: | Het aanbieden van re-integratietrajecten | Het organiseren van samenlevingsopbouwprojecten in samenwerking met bewoners en lokale organisaties | Het opbouwen en sterk houden van sociale netwerken op wijk, stad en landelijk niveau | Het vraaggericht ondersteunen van organisaties en initiatiefnemers | Het anticiperen op kansen en bedreigingen op straat, buurt- en wijkniveau om de veiligheid te verbeteren | Het verrichten van maatschappelijk werk en dienstverlening | Cultureel erfgoed verzamelen en integreren in het huidige cultuurklimaat | Het duurzaam bevorderen van groenprojecten en stadslandbouw | Cultuur en identiteit ondersteuning