Home

 

“Mensch is een stichting die zich sociaal maatschappelijk inzet.”

Stichting Mensch heeft ten doel:

Maatschappelijke en sociale bijdrage leveren aan de leefomgeving ter bevordering van de cohesie en ontwikkeling van de mens.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.